Aktualności

Zdjęcie przedstawiające pług śnieżny.

Za utrzymanie stanu dróg gminnych odpowiedzialność ponosi Urząd Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a.

W sprawach interwencyjnych związanych z „Akcją zima” należy kontaktować się z pracownikiem oddelegowanym do pełnienia dyżuru pod nr tel. 501 548 282, czynnym całodobowo
lub pod nr 32 33 06 268 w godz. pracy Urzędu Gminy.

Czytaj więcej “Akcja Zima 2020/2021”
Grafika - alarm smogowy

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM III (informacyjny i operacyjny, nakazowo/zakazowy).

Czytaj więcej “Alarm smogowy”
Grafika z napisem: "Wójt Gminy informuje".

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że w związku z dużym natężeniem i częstotliwością wstrząsów górniczych na terenie Gminy Ornontowice oraz licznymi skargami mieszkańców, w dniu 13 listopada br. Urząd Gminy wystosował do dyrekcji JSW SA KWK „Budryk” pismo z prośbą o merytoryczną odpowiedź w zakresie prowadzonej eksploatacji, stosowanych metod, które mają złagodzić jej skutki. Urząd poprosił również o informację na temat stosowanej obecnie profilaktyki, mającej na celu ograniczenie występujących wstrząsów oraz o dane w zakresie zgłaszanych w bieżącym miesiącu szkód górniczych przez mieszkańców Gminy, ilości wykonywanych kontroli w terenie, jak również wyników tej kontroli.

Czytaj więcej “Informacja Wójta Gminy”
Budynek Urzędu Gminy Ornontowice z napisem "Wójt Gminy informuje".

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że w dalszym ciągu (aż do odwołania) przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (m.in. założona maseczka ochronna).

Czytaj więcej “Komunikat Wójta”
Informacja Wójta Gminy oraz herb Gminy Ornontowice.

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa.

Czytaj więcej ““TARCZA ANTYKRYZYSOWA” DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW ORNONTOWIC”
Zdjęcie nowej wiaty przystankowej przy ulicy Zwycięstwa.

30 listopada oddano do użytku nową wiatę przystankową przy ulicy Zwycięstwa – przystanek „Ornontowice Centrum”.
Poprzednia wiata służyła mieszkańcom od 2005 roku i z uwagi na zły stan techniczny oraz korozję została wymieniona. Nowa wiata wyposażona jest w ławkę, tablicę informacyjną oraz podświetlaną, dwustronną gablotę informacyjną.

Wartość zadania, które zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej, to 14 000 zł.

Czytaj więcej “Nowa wiata przystankowa”
Zdjęcie bramy wjazdowej do JSW SA KWK "Budryk".

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy, Dyrekcja JSW S.A. KWK „Budryk” poinformowała, iż prowadzona jest obecnie eksploatacja pokładu 364/2 Ścianą Cz-5a. Po uruchomieniu eksploatacji front tej ściany systematycznie zbliżał się do równolegle zalegającej krawędzi eksploatacji pokładu 358/1, zalegającego w odległości około 84 — 120m nad pokładem 364/2. Zbliżanie się frontu ściany do ww. krawędzi skutkowało występowaniem większej ilości wstrząsów wysokoenergetycznych, których przyczyną było najprawdopodobniej naruszenie równowagi górotworu i wyzwolenie zakumulowanej energii sprężystej w warstwach kompleksu piaskowców zalegających w odległości około 315m nad pokł. 364/2.

Czytaj więcej “Odpowiedź JSW SA w sprawie wstrząsów”
Logo Urzędu Statystycznego w Katowicach.

W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach, przekazujemy
w załączeniu ogólny plakat o badaniach ankietowych R-ZW-B, R-ZW-S (Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej; Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego) przeprowadzanych w dniach 1 – 23  grudnia 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Czytaj więcej “Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.”

Do góry