Aktualności

Św. Michał Archanioł

29 września to Święto Patrona naszej Gminy.

W czerwcu 2011 roku Rada Gminy Ornontowice podjęła Uchwałę zawierającą oświadczenie o ustanowieniu św. Michała Archanioła Patronem Gminy oraz ustanowieniu dnia 29 września Świętem Patrona Miejscowości i Gminy Ornontowice.

Wystąpiono ze stosownym wnioskiem do Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej. W maju 2012 roku Urząd Gminy Ornontowice otrzymał od Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie, mocą uprawnień przyznanych jej przez Papieża Benedykta XVI, pismo potwierdzające, iż wniosek, z jakim zwrócili się duchowieństwo i władze samorządowe gminy jest jak najbardziej słuszny i w związku z tym Kongregacja potwierdza, że Święty Michał Archanioł jest Patronem u Boga Miejscowości i Gminy Ornontowice.

Uroczyste nadanie Patronatu miało miejsce 29 września 2012 roku.

Czytaj więcej “Święto Patrona Gminy Ornontowice”

15 października odbędą się wybory parlamentarne oraz referendum ogólnokrajowe. Osoby, które mieszkają poza miejscem swojego stałego zameldowania, a także wszyscy, którzy tego dnia wyjeżdżają do innej miejscowości lub do innego kraju, też mogą wziąć w nich udział. Każdy, kto chce oddać swój głos w wyborach, może skorzystać z dwóch rozwiązań:

Czytaj więcej “Jak zagłosować w wyborach poza miejscem zameldowania?”
Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o obowiązku zapłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 r.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy gminy: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Ornontowice 50 8454 1053 2001 0011 0695 0001 z z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Zdjęcie urny do głosowania.

15 października Polacy oddadzą swoje głosy w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej. Tego samego dnia przeprowadzone zostanie także referendum ogólnokrajowe. Zarówno wybory, jak i referendum odbędą się w tych samych lokalach wyborczych, a karty będą wrzucane do jednej urny. Każdy może jednak zdecydować, w których głosowaniach chce wziąć udział.

Czytaj więcej “Wybory parlamentarne i referendum 2023”
Logo Teatru Naumionego.

Teatr Naumiony bierze udział w  multidyscyplinarnym przeglądzie PRZYSTANEK ŚLĄSK, który ruszył 15 września i potrwa aż do 24 października. 

W ramach tego cyklu Teatr wystawi 7 października o godzinie 18:00 w ARTerii (ul. Zwycięstwa 26, Ornontowice) wielokrotnie nagrodzony i doceniony spektakl „Szac” opowiadający historię czterech dojrzałych kobiet.

Czytaj więcej “Teatr Naumiony – “Szac” w Ornontowicach – 7 października”
Zdjęcie kompleksu Bulodrom.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że z dniem 30.09.2023 r. kompleks Bulodrom zostanie zamknięty do odwołania. Szczegółowe informacje dostępne w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Ornontowice pod nr tel. 32 33 06 231.

Do góry