Aktualności

Wyniki konsultacji

Poniżej zamieszczamy:

1.) Informację o wyniku konsultacji projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice (konsultacje z organizacjami)

Czytaj więcej “Informacja o wyniku konsultacji projektów uchwał Rady Gminy”
Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2022 roku.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2022 roku.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2022 roku.

Do góry