Aktualności

Grafika z napisem: Rządowa Tarcza Antyinflacyjna - dodatek osłonowy.

JEŻELI TWOIM GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM OGRZEWANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO JEST:

KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE, KOMINEK, KOZA, OGRZEWACZ POWIETRZA, TRZON KUCHENNY, PIECOKUCHNIA, KUCHNIA WĘGLOWA LUB PIEC KAFLOWY NA PALIWO STAŁE, ZASILANE WĘGLEM LUB PALIWAMI WĘGLOPOCHODNYMI PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NA DODATEK OSŁONOWY DOKONAJ WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, O KTÓREJ MOWA W ART. 27A UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 2008 R. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW.

Szczegółowe informacje w jaki sposób  dokonać wpisu źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego(serwis zewnętrzny)

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Czytaj więcej “Dodatek osłonowy – ważne!”
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej 3 będzie świadczył usługi (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 12.00 do 16.00 w okresie zimowym (tj. od 1 listopada do 31 marca) oraz od 14.00 do 18.00 w okresie letnim (tj. od 1 kwietnia do 31 października), a także w soboty od godz. 9.00 do godz. 13.00.

W poniedziałki PSZOK będzie nieczynny.

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

W związku z koniecznością wyznaczenia miejsc dla prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (obowiązek wskazany Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników), prosimy osoby zainteresowane o przekazanie na piśmie dogodnej lokalizacji, wybierając jedno z proponowanych miejsc, które zaznaczono na mapach poglądowych.

Czytaj więcej “Miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników”
Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – konsultacje z mieszkańcami:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – konsultacje z organizacjami:

Rekrutacja do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, na rok szkolny 2022/2023

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że szczegóły dotyczące rekrutacji do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, na rok szkolny 2022/2023, są dostępne pod linkami:

Czytaj więcej “Rekrutacja do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023”

Do góry