Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali ARTerii odbędzie się spotkanie informacyjno-organizacyjne z Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i Operatorem Projektu.

Prosimy, aby na spotkanie przybyli właściciele/osoby podpisujące umowy, gdyż poproszeni Państwo zostaniecie o dopełnienie formalności, które leżą po stronie Wykonawcy, a wynikają z Prawa budowlanego.

Proszę przynieść z sobą kopie rachunków za energię elektryczną za ostatni pełny okres rozliczeniowy (rok).

W dniu 2 grudnia 2019r. o godzinie 17.00 w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach odbyło się uroczyste spotkanie, na którym Wójt Gminy Ornontowice wręczył listy gratulacyjne uczniom i studentom, którym zostało przyznane stypendium specjalne.

Stypendia otrzymali uczniowie i studenci za osiągnięcie wysokich wyników w nauce za rok szkolny i akademicki 2018/2019.

W trakcie spotkania wręczone zostały także nagrody sportowe.
Szanowni Mieszkańcy,

dziękuję Państwu za aktywny udział w badaniu ankietowym, celem

którego było poznanie Państwa preferencji co do potrzeby wdrożenia w przyszłości budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski wymaga pewnego przygotowania formalnego i realizacji odpowiedniej procedury, dlatego poznanie Państwa zdania i zapotrzebowania w tym obszarze jest dla mnie – jako Wójta Gminy Ornontowice – cenną wskazówką.

Wychodząc naprzeciw przyszłym działaniom, treść ankiety została tak skonstruowana, by dać możliwość wypowiedzenia się Mieszkańcom co do realizacji któregoś z wymienionych w katalogu zadań już w roku 2020. Poniżej prezentujemy podsumowanie wyników ankiet. Wynika z nich, że największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się dwie propozycje, tj. budowa Tężni solankowej – inhalatorium na wolnym powietrzu oraz Fit Park – Street Workout do ćwiczeń, „małpi gaj” do zabawy. Inwestycje te zostaną poddane bardziej szczegółowej analizie: lokalizacyjnej i kosztowej, na podstawie której będziemy starali się proponować ich wpisanie do budżetu gminy na rok 2020 lub 2021.

Z poważaniem,
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice

Podsumowanie ankiet FO

Do góry