Aktualności

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 1 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020 r.

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 2 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020 r.

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 3 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020 r.

15 lipca br. minie równo 100 lat od przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy konstytucyjnej zawierającej statut organiczny województwa Śląskiego. W akcie tym Sejm RP nadał województwu śląskiemu prawa samorządowe, wyróżniające Górny Śląsk spośród regionów II Rzeczypospolitej.

Gmina Ornontowice włącza się w inicjatywę mającą na celu upamiętnienie tamtego wydarzenia wywieszając od 10 lipca br. flagę Górnego Śląska na budynku Urzędu.

Do pobrania: Ustawa

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że w dalszym ciągu (aż do odwołania) przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (m.in. założona maseczka ochronna).

Rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zasadniczym kanałem służącym przyjmowaniu oficjalnej korespondencji w formie elektronicznej jest platforma ePUAP lub SEKAP.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy:

  • e-mail: ug@ornontowice.pl,
  • sekretariat – tel. 32 330 62 11,
  • biuro obsługi stron – tel. 32 330 62 00,
  • portiernia – tel. 32 330 62 04.

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa.

Urząd Gminy będzie indywidualnie podchodził do każdego przypadku na wniosek strony. Do końca czerwca wstrzymane zostaną także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

Szpitala Centrum Zdrowia w Mikołowie, Mikołów Waryńskiego 2, informuje, że w ciągu minionej doby przyjęto 6 pacjentów podejrzanych o zakażanie wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższym Szpital wstrzymuje – do czasu uzyskania wyników wymazów – wszelkie przyjęcia pacjentów na oddziały Neurologii i Chorób Wewnętrznych oraz izby przyjęć neurologicznej i internistycznej.

9 lipca odbyło się spotkanie inaugurujące kolejną akcję prewencyjną Częstochowskiej Komendy Miejskiej Policji, gdzie współorganizatorem przedsięwzięcia jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie, reprezentowany przez dyrektora Piotra Dobosza. Głównym celem kampanii edukacyjnej jest poświęcenie szczególnej uwagi dzieciom, które podczas wakacji aktywnie korzystają z wolnego czasu, również nad wodą.

Do góry