Aktualności

Obrazek promocyjny - kartka z kalendarza: Światowy Dzień Wiatru - 15 czerwca.

Dziś kolejna publikacja z cyklu: „Kartka z EKO Kalendarza”. Światowy Dzień Wiatru to dzień, w którym promowana jest wiedza o energii wiatru jako źródle energii odnawialnej.

Zdjęcie sali obrad Rady Gminy Ornontowice.

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje 3. Sesję Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2024 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Tematami wiodącymi będą:
– ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego,
– wręczenie statuetek “Ornontowickie Bzy”,
– podjęcie bieżących uchwał.

Grafika: konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0018.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice:

Grafika promocyjna z napisem: konsultacje.

Poniżej przedstawiamy:
Zarządzenie nr 0050.0015.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zarządzenie nr 0050.0016.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Do góry