Aktualności

Budynek Urzędu Gminy Ornontowice z napisem "Wójt Gminy informuje".

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że w dalszym ciągu (aż do odwołania) przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (m.in. założona maseczka ochronna).

Czytaj więcej „Komunikat Wójta”
Informacja Wójta Gminy oraz herb Gminy Ornontowice.

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa.

Czytaj więcej „„TARCZA ANTYKRYZYSOWA” DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW ORNONTOWIC”

Zarządzenie 0050.0311.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku.

Czytaj więcej „Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku”
zdjęcie - sala ZUS

Kolejne 17 tysięcy firm może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Sprawa dotyczy tych przedsiębiorców, którzy pierwotnie nie spełnili kryteriów pozwalających na udzielenie takiej pomocy. Dodatkowe wyjaśnienia z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwolą na realizację wsparcia dla nich.

Czytaj więcej „ZUS informuje: Więcej firm będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek”
Zdjęcie liści.

Referat Komunalny Urzędu Gminy Ornontowice informuje, że worki na „Akcję Liść” będą wydawane w Urzędzie Gminy w pok. 414 (III piętro) oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Brzozowej od dnia 29 września 2020 r. Przysługiwać będą 3 worki na posesję. Odbiór nastąpi zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

Zdjęcie słoneczników.

Podczas wczorajszej XXI Sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła się w sali ARTerii CKiP miało miejsce uroczyste uhonorowanie jubileuszu 25-lecia twórczości artystycznej znanej ornontowickiej malarki – Marii Kulawik.

Zaproszona na sesję artystka odebrała z rąk Wójta Gminy – Marcina Kotyczki i Przewodniczącego Rady Gminy – Henryka Nieużyły pamiątkową statuetkę, list gratulacyjny oraz kwiaty.

Czytaj więcej „25 lat twórczości artystycznej Marii Kulawik”
Grafika - ngo - organizacje pozarządowe

Informacja dotycząca oferty złożonej przez Górniczy Klub Sportowy Gwarek Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 7B, na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: “Rajdy turystyczne dla mieszkańców Gminy Ornontowice”.

Do góry