Aktualności

Liczba osób ZARAŻONYCH koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 4 kwietnia, godz. 11.30: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 3 (2 mieszkańców Mikołowa oraz 1 mieszkaniec Orzesza) – źródło PCZK Mikołów.

Liczba osób POZOSTAJĄCYCH W KWARANTANNIE na dzień 4 kwietnia, godz. 11.30: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 36 – źródło PCZK Mikołów.

AKTUALIZACJA!

Liczba osób POZOSTAJĄCYCH W KWARANTANNIE na dzień 4 kwietnia, godz. 17.00: Gmina Ornontowice: 1 – źródło PCZK Mikołów.

Przypominamy, że udostępniamy tylko oficjalnie przekazywane nam dane z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie, które z kolei otrzymuje informacje z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach. Stąd może nastąpić poślizg w przepływie informacji. Żadna inna instytucja bezpośrednio nie przekazuje i nie udostępnia Urzędowi Gminy oficjalnych danych. Liczymy na zrozumienie i zdroworozsądkowe podejście do udostępnianych informacji.

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa.

Urząd Gminy będzie indywidualnie podchodził do każdego przypadku na wniosek strony. Do końca czerwca wstrzymane zostaną także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

DRODZY MIESZKAŃCY!

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii chorobą COVID-19 i wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Ornontowice informuję, że:

PRZEDŁUŻAM DO ODWOŁANIA ZAMKNIĘCIE DLA PETENTÓW ZEWNĘTRZNYCH NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTEK GMINNYCH:

1. Urząd Gminy oraz Urząd Stanu Cywilnego;

2. Arteria – Centrum Kultury i Promocji;

3. Gminna Biblioteka Publiczna;

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

5. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna;

6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej;

7. Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. na obszarze kraju ograniczone zostało funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, stąd do 10 kwietnia br. zawieszone są wszelkie zajęcia w następujących gminnych jednostkach:

Zespół Szkolno-Przedszkolny;

oraz działających na terenie Gminy Ornontowice pozostałych jednostkach, tj.:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych;

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP;

Żłobek Niepubliczny.

W sprawach załatwianych przez ww. jednostki gminne należy kontaktować się w pierwszej kolejności wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00:

● Urząd Gminy oraz Urząd Stanu Cywilnego – tel. 32 330 62 04

● Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 32 235 45 03

● Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej – tel. 32 336 12 33

● Zespół Szkolno-Przedszkolny – tel. 32 235 50 16

Ponadto:

● po godzinie 15.00 w sytuacjach alarmowych funkcjonuje dyspozytor pod nr tel. 602 573 096;

● w sytuacjach wymagających zapewnienia wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz przebywającym na kwarantannie, należy kontaktować się w pierwszej kolejności wyłącznie telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

● w portierni Urzędu Gminy funkcjonuje biuro podawcze (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00) gdzie mieszkańcy mają możliwość składania pism/wniosków zarówno do Urzędu Gminy, jak i do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
(pracuje od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze godzin, tj. 8.00 – 18.00)

Bardzo wyraźnie rekomendujemy, aż do odwołania:

● unikania osobistych wizyt w poradni!!!

● wszystkie wizyty do lekarzy POZ, zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci należy umawiać telefonicznie od godz. 7.30 pod numerami tel.: 32 235 50 15 oraz 32 428 17 32;

● większość spraw (recepty, skierowania, zwolnienia lekarskie) można załatwić zdalnie – w tych sprawach również prosimy o telefoniczny kontakt z rejestracją.

Ponadto w Gminnym Ośrodku Zdrowia nie funkcjonuje:

● medycyna pracy (decyzją Głównego Inspektora Pracy);

● laboratorium (punkt poboru materiału do badań);

● gabinet stomatologiczny.

INFORMACJE
RÓŻNE:

Wszystkie place zabaw zamknięte są do odwołania. Prosimy także, aby w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie nie korzystać ze wszystkich siłowni zewnętrznych.

Szalety gminne zamknięte są do odwołania.

Bezpłatna komunikacja gminna zawieszona jest do odwołania.

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) czynny jest wyłącznie we wtorki (godz. 12.00 – 16.00), czwartki (godz. 12.00 – 16.00) oraz w soboty (godz. 9.00-13.00).

PRZYDATNE
TELEFONY:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie: 32 326 04 30; tel. kom. 798 717 178.

Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach na temat koronawirusa: 517 497 829.

Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia na temat koronawirusa: 800-190-590.

Ponownie podkreślam, że wprowadzone rozwiązania podyktowane są troską o zdrowie mieszkańców. Apeluję, aby tę trudną sytuację traktować poważnie i odpowiedzialnie! To nie jest czas urlopów lub ferii, ale czas kwarantanny, czyli odizolowania od potencjalnego ryzyka. Zadbajmy świadomie o zdrowie własne, jak i naszych najbliższych, sąsiadów, znajomych.

O kolejnych działaniach będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy www.ornontowice.pl

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem apeluje do mieszkańców Ornontowic o zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotne, wymagające wsparcia, które nie mają osób bliskich, czy rodziny o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki czy załatwienie drobnych spraw urzędowych.

Ponadto informujemy, że można zgłaszać takie osoby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach, gdzie uruchomiono wsparcie w formie: zakupy na telefon dla osób samotnych po 70 roku życia, które nie mają rodziny, przyjaciół lub sąsiadów, którzy mogliby udzielać takiego wsparcia.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach na czas zagrożenia koronawirusem zrobią niezbędne zakupy spożywcze, wykupią lekarstwa na receptę.

Prosimy zgłaszać się pod numer telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej: 32 235 45 03 lub 794 403 158, który będzie czynny w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7.00 do 15.00.

Dowóz zakupów jest nieodpłatny, natomiast koszty zakupów pokrywa zamawiający.

Poniżej zamieszczamy komunikaty GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w związku z koronawirusem.

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch-2/

Komunikat dla podróżujących nr 33 Warszawa, 26 lutego 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-33-warszawa-26-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących nr 34 Warszawa, 27 lutego 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-34-warszawa-27-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących (nr 35) Warszawa, 28 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-35-warszawa-28-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących (nr 36) Warszawa, 29 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-36-warszawa-29-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących (nr 37) Warszawa, 1 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-37-warszawa-1-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących nr 39 Warszawa, 3 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-39-warszawa-3-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących nr 40 Warszawa, 4 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-40-warszawa-4-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/

Komunikat dla podróżujących nr 41 Warszawa, 5 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-41-warszawa-5-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/

Komunikat dla podróżujących nr 43 Warszawa, 7 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-43-warszawa-7-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/

Komunikat dla podróżujących nr 44 Warszawa, 9 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-44-warszawa-9-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/

Komunikat dotyczący kontroli sanitarnych na granicach: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-kontroli-sanitarnych-na-granicach/

Jak skutecznie dezynfekować ręce: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

Korzystanie przez dzieci i młodzież ze źródełek i fontann.

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce: https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dot. odwiedzin osób bliskich i wizyt przedstawicieli handlowych oraz medycznych w szpitalach (11.03.2020): https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-glownego-inspektora-sanitarnego-dot-odwiedzin-osob-bliskich-i-wizyt-przedstawicieli-handlowych-oraz-medycznych-w-szpitalach/

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego (12.03.2020): https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego/

Komunikat dla podróżujących nr 47 Warszawa, 12 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-47-warszawa-12-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Q&A dotyczące żywności i koronawirusa: https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/

Informacja o funkcjonowaniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla klientów: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-o-funkcjonowaniu-glownego-inspektoratu-sanitarnego-dla-klientow/

Zamknięte granice przed koronawirusem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zamkniete-granice-przed-koronawirusem/

Komunikat dla podróżujących nr 48 Warszawa, 15 marca 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-48-warszawa-15-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Komunikat dla podróżujących nr 50 Warszawa, 17 marca 2020: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-50-warszawa-17-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

#zadzwońdoseniora: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zadzwondoseniora/

Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal.Gov.pl: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-informacje-i-zalecenia-portal-gov-pl/

Komunikat dla podróżujących nr 51 Warszawa, 18 marca 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-51-warszawa-18-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Koronawirus. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-co-trzeba-wiedziec-o-kwarantannie/

Wstrzymanie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wstrzymanie-szczepien-obowiazkowych-w-ramach-programu-szczepien-ochronnych/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem/

Komunikat dla podróżujących nr 53 Warszawa, 20 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC) https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-53-warszawa-20-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 https://gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-zakazeniami-ludzi-nowym-koronawirusem-sars-cov-2/

Komunikat dla podróżujących nr 54 Warszawa, 23 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-54-warszawa-23-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Komunikat dla podróżujących nr 55 Warszawa, 24 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-55-warszawa-24-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego – nie ma możliwości odmowy wykonania testów https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-nie-ma-mozliwosci-odmowy-wykonania-testow/

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus) https://gis.gov.pl/aktualnosci/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-pteilchz-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-chorob-zakaznych-i-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczace-postepowania-z-chorymi-zakazonymi-sars-cov-2-ktorzy-nie-wymagaja-hospitalizacji/

Komunikat dla podróżujących nr 56 Warszawa, 25 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-56-warszawa-25-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Komunikat dla podróżujących nr 57 Warszawa, 26 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/bez-kategorii/komunikat-dla-podrozujacych-nr-57-warszawa-26-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wyrobów piekarniczych https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-wyrobow-piekarniczych/

Ostrzeżenie przed ofertami dotyczącymi „przeciwwirusowych” produktów spożywczych https://gis.gov.pl/aktualnosci/ostrzezenie-przed-ofertami-dotyczacymi-przeciwwirusowych-produktow-spozywczych/

Komunikat dla podróżujących nr 58 Warszawa, 28 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-58-warszawa-28-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny https://gis.gov.pl/aktualnosci/glowny-inspektorat-sanitarny-przypomina-zasady-dotyczace-opuszczania-kwarantanny/

Komunikat dla podróżujących nr 60 Warszawa, 31 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-60-warszawa-31-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Koronawirus – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Osoby na kwarantannie a przesyłki pocztowe https://gis.gov.pl/aktualnosci/osoby-na-kwarantannie-a-przesylki-pocztowe/

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje mieszkańców Ornontowic, że w nocy z 6 na 7 kwietnia 2020 r. zostanie przeprowadzona dezynfekcja wszystkich przystanków autobusowych (wraz z wiatami przystankowymi) na terenie Gminy.

Usługa dezynfekcji polegać będzie na rozprowadzeniu biobójczego roztworu podchloranu sodu za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego. Usługa będzie wykonywana przez firmę zewnętrzną przy użyciu specjalistycznego sprzętu i pojazdów. Prace zostaną wykonane w godzinach nocnych, co pozwoli na bezpieczne korzystanie z przystanków autobusowych w ciągu dnia, bez dodatkowych ograniczeń.

W przypadku przeprowadzenia kolejnej procedury dezynfekującej mieszkańcy zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Do góry