Aktualności

Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy zapraszają mieszkańców Ornontowic na spotkanie informacyjne, związane z akcją protestacyjną, dotyczącą nowych połączeń kolejowych, planowanych przez tereny Gminy Ornontowice.

Spotkanie odbędzie się 25 lutego o godzinie 16.00 w sali OSP w ramach I części posiedzenia Komisji Rady Gminy Ornontowice.

Wójta Gminy Marcin Kotyczka
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nieużyła

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z ogłoszonymi konsultacjami Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego informuję, że jak dotąd Gmina nie była informowana o jakichkolwiek planach dotyczących przebiegu nowych linii kolejowych przez jej teren.

Pragnę zapewnić mieszkańców Gminy Ornontowice, że stanowisko Wójta Gminy Ornontowice odnośnie „wariantu zielonego” linii nr 170 ciągu nr 7 nowego korytarza kolejowego w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, który przebiega przez teren Gminy Ornontowice będzie negatywne.

Jednocześnie gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Ornontowic do włączenia się w odbywające się konsultacje i wyrażenie swoich opinii bezpośrednio za pomocą strony internetowej umożliwiającej zgłaszanie uwag i wniosków – https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.

Równocześnie istnieje możliwość włączenia się w Akcję Protestacyjną poprzez wypełnienie „Listy Poparcia Protestu”, która jest dostępna w portierni Urzędu Gminy lub pobranie i uzupełnienie ww. listy w udostępnionej wersji elektronicznej i dostarczenie jej do sekretariatu Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca br.

W imieniu Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice zapraszam także na Komisję Rady Gminy zaplanowaną na 25 lutego br. godz. 16:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej, która będzie poświęcona m.in. na dyskusję w przedmiocie ww. wariantów nowych korytarzy kolejowych oraz podczas której będzie można wyrazić swoją opinię. Po uzgodnieniu wspólnego stanowiska radnych, zostanie ono wyrażone w postaci uchwały Rady Gminy podczas najbliższej sesji rady.

Informuję także, że stanowisko Wójta odnośnie „wariantu niebieskiego” linii nr 170 ciągu nr 7 nowego korytarza kolejowego, który także przebiega przez teren Gminy Ornontowice, będzie uzależnione od zapoznania się ze szczegółami technicznymi i terenowymi jego przebiegu, o czym będę informował na bieżąco.

Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka

Kontynuując wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów na miesiąc marzec 2020 r., do dnia 27 lutego 2020 r. można dostarczać karty ŚKUP do Urzędu Gminy (pokój 114) w celu zakodowania przejazdów. Karty po zakodowaniu będzie można odbierać w Urzędzie Gminy 2 marca 2020 r. od godz. 7.00.

Zniżka przeznaczona jest dla dzieci uczęszczających do szkół ponadpodstawowych w wieku do 16 lat, dojeżdżających poza teren Gminy Ornontowice.

Zgodnie z taryfą przewozu osób komunikacji organizowanej przez Metropolię do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci:

– urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienie do 30 września roku kalendarzowego, w którym ukończyły 16 rok życia,

– urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienie do dnia 16 rocznicy urodzin.

Dziś, tj. 24 lutego w Urzędzie Gminy Ornontowice odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników.

Program szkolenia obejmował:

-propozycje PROW 2014-2020,
-dopłaty do dobrostanu zwierząt,
-dofinansowanie do wapniowania gleb: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb przez ich wapnowanie”.
-Nowy Rynek Towarów Rolno-Spożywczych Platforma żywnościowa,
-Program Rolno-Środowiskowo-Klimatyczny w ramach PROW 2014-2020.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie oraz Urząd Gminy Ornontowice.

Od 1 marca wzrosną emerytury i renty. Jak co roku świadczenia objęte zostaną waloryzacją. Dokonywana jest z urzędu i nie ma potrzeby składnia żadnych wniosków. Drugi rok z kolei podwyżka będzie kwotowo – procentowa. Wzrosną także najniższe emerytury i renty.

WIĘCEJ: Od marca więcej dla emerytów i rencistów

 

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

Do góry